Een terugblik op de Rotary Santa Run 2017 leverde bijzondere verhalen op. Zo gaf al eerder Scouting AZG aan het bedrag van € 5.000,– in een spaarpot te hebben gestopt voor de bouw van hun nieuwe Hoofdkwartier. Met de bijdrage van Santa Run 2018 hopen zij in hun jubileum jaar 2019 daar een start mee te kunnen maken.

De andere goede doelen Inloophuis Toon, Plonsfonds, Stichting de Strohalm, Stichting ES en het Hospice hebben allen een gelijk bedrag ontvangen en daarnaast het bedrag die zij zelf hebben opgehaald bij de verkoop van de Santa Run pakken.

Stichting de Strohalm heeft in het afgelopen jaar een heftig jaar achter de rug met een record aantal hulpverleningen. Met de donatie in 2017 hebben zij kunnen besteden  aan voornamelijk kinderkleding, schoeisel en diverse vormen van bijzondere bijstandsverlening. Stichting De Strohalm functioneert dankzij de inzet van enkele tientallen vrijwilligers. Zij zetten zich in uit idealisme en geheel belangenloos voor hun minder bedeelde plaatsgenoten. Ook deze organisatie doet in 2018 mee aan de Rotary Santa Run.

Heel bijzonder is dit jaar de deelname van het Inloophuis Toon die net als Scouting AZG in 2019 hun jublileumjaar zullen vieren!  Ook deze organisatie functioneert louter en alleen door de inzet van de vele vrijwilligers.Wat de Rotarty Santa Run 2018 voor de goede doelen betekent hebben zij ons, in onwillekeurige volgorde,  als volgt laten weten: Stichting ES: “We zijn enorm blij dat we ook dit jaar weer horen bij de goede doelen die mee mogen doen met de Rotary Santarun. De opbrengst van de Santarun draagt eraan bij dat ES ook volgend jaar haar diensten kosteloos kan blijven aanbieden bij emotionele tegenwind.”

PlonsFonds: “Helaas wachten in Waalwijk op dit moment enkele tientallen (!) kinderen op een financiële bijdrage. Steun vanuit verschillende ‘potjes’ volstaat vaak niet en dat weerhoudt ouders ervan om hun kind(eren) op zwemles te laten gaan. Dolgraag wil het PlonsFonds hen ondersteunen door het financiële gat te dichten… Dankzij de opbrengst van vorige edities hebben we al veel kinderen uit Waalwijk en omgeving kunnen helpen.”

Hospice Francinus de Wind: “De opbrengst van de Santa Run zal voor de hospice besteed  gaan worden aan zonwerende raambekleding en extra airconditioning. Afgelopen zomer bleek dat echt hard nodig , zowel voor de opgenomen terminale gasten als voor de medewerkers . Het zal  een grote verbetering zijn van de klimaat omstandigheden in de hospice.

Inloophuis Toon: “Vorig jaar hebben wij de opbrengst van de Santa Run heel goed kunnen besteden aan onze nieuwe locatie. Inmiddels zijn we daar helemaal op onze plek.Voor dit jaar hebben wij het geld heel hard nodig om onze gasten de bestaande activiteiten laagdrempelig, dus voornamelijk zonder eigen bijdrage, aan te kunnen blijven bieden en waar mogelijk uit te kunnen breiden.

Stichting De Strohalm: “Wat armoede betekent voor kinderen? Zij vinden het belangrijk om ‘erbij te horen’. Dus meedoen met leeftijdgenoten … Kinderen uit arme milieus hebben vaak het gevoel ‘anders’ te zijn omdat ze niet kunnen meedoen met trends in kleding of spullen. Ze vinden het heel vervelend om daarop beoordeeld te worden of buitengesloten te worden. In gezinnen met een migratie-achtergrond, zoals van vluchtelingen uit Syrië of Eritrea, is de nood vaak hoog. De Strohalm verstrekt hulp in de vorm van kleding, schoeisel en nog veel meer.” 

Op de verschillende websites van bovengenoemde goede doelen kunt u nog meer informatie vinden. Vanzelfsprekend kunt u via de organisaties zelf uw Santa Run pak bestellen en daarmee uw deelname bevestigen. Maar we kunnen het ons ook voorstellen dat een keuze maken niet zo eenvoudig is.

Vanaf vandaag is de link geopend om uw deelname kenbaar te maken! SCHRIJF JE NU VAST IN 

https://waalwijk.rotarysantarun.nl/inschrijvingen/

Vertel het verder aan uw familie, vrienden, buren, collega’s … voor iedereen is het op 9 december één groot feest in Waalwijk. Immers, hoe meer mensen er zijn, hoe meer we ons kunnen inzetten voor al deze lokale goede doelen. Dus betrek gerust uw familie, vrienden en collega’s, hun woonplaats is niet van belang… het gaat om de saamhorigheid en gezelligheid!    Samen kleuren wij het plein weer rood!