Scouting AZG – We staan voor een uitdaging!

Scouting is een door Lord Robert Baden-Powell opgerichte internationale jeugdorganisatie. Voor 1973 werden de termen “padvinderij” en “verkennerij” gebruikt. Thans is het een uitdaging het zo verankerde imago te vernieuwen. Wereldwijd is scouting de grootste jeugd- en jongerenorganisatie met in totaal circa 40 miljoen leden verdeeld over 160 landen. Scouting AZG biedt ruim 250 jongeren van 5-18 jaar uit Waalwijk en omstreken de uitdaging aan om zich persoonlijk te ontwikkelen en biedt aan 80 personen een vrijetijdsbesteding aan om op een enthousiaste manier vrijwilligerswerk doen.

Het belangrijkste doel van Scouting is het aanleren van zelfstandigheid waarbij er van persoonlijke interesse wordt uitgegaan en draagt hulpvaardigheid hoog in het vaandel. Behulpzaam zijn voor de medemens is wat de scouts meekrijgen. Niet verwonderlijk dat Souting AZG dan ook ontzettend trots is op al hun vrijwilligers die de leden op zaterdagmiddag begeleiden. Vrijwilligers die grotendeels uit ‘eigen vijver’ komen. En terecht, want waar vind je tegenwoordig zó veel jonge vrijwilligers die structureel vrijwilligerswerk doen?

“De betrokkenheid van AZG met Santa Run is bijzonder.  De Santa Run is behalve een leuke activiteit voor onze jeugdleden, een mooie kans op een financiële bijdrage voor ons nieuwe Hoofdkwartier. Wij zijn bovendien druk doende om voldoende hulptroepen vanuit onze (oud)vrijwilligers op de been te brengen om de organisatie van de Santa Run op 17 december te ondersteunen bij het bemensen van de horeca en de parcoursbewaking,” vertelt een leidinggevende. Hij vervolgt: “Onze accommodatie aan de Winterdijk in Waalwijk is sterk verouderd en met een ligging in de inmiddels volledig bebouwde binnenstad, niet meer een geschikte locatie. Onze droom is een nieuwe accommodatie in het buitengebied van Waalwijk, dichtbij de bossen en bij de voormalige Surfvijfer. We zijn inmiddels heel ver op weg om deze droom te realiseren: de cheque van de Santa Run is zeer welkom om het nog bestaande gat in de financiering een stukje kleiner te maken”.

Een Santatisch mooi boodschap in zijn afscheidsbrief schreef Lord Baden-Powell aan de scouts: …’maar de echte weg om geluk te bereiken is door geluk aan andere mensen te geven’ en die uitdaging is anno 2017 nog steeds van toepassing! Voor wie nog geen keuze heeft gemaakt welke van de zes goede doelen te willen steunen, is de boodschap van Scouting Nederland van toepassing: ‘Laat je uitdagen!’ en klik op http://scoutingazg.nl/contact-1/santa-run